Huvudägaren i Hammar Group AB erbjuder tidigare ägare i Hammar Invest AB aktier som gåva
Läs mer »

 

Hammar Group – en ingenjörs-, tillverknings- samt återvinningsgrupp till din tjänst

Hammar Group AB:s (publ) affärsidé är att – genom dotterbolag – bedriva rörelser orienterade mot sågverksindustrin och återvinningsverksamhet.

Hammarkoncernen är organiserad i de tre rörelsedrivande dotterbolagen Logtech AB, Iggesunds Maskin AB och Expendable Metal Recycling Sweden AB. Koncernen sysselsatte - inklusive samarbetspartners - drygt 20 personer vid årsskiftet. Antalet aktieägare uppgår till cirka 1 800 och bolagets aktier avses att noteras på publik marknadsplats.

 

Pressmeddelanden

2014-03-21
» Igesunds Maskin AB har ingått avtal med Manni S.P.A

2013-12-18
» Avstämning Hammar Groups aktiespridning

2013-12-16
» EMR har ingått avtal med Kuusakoski gällande återvinning

2013-10-31
» Hammar Groups aktiespridning pågår

2013-09-27
» Iggesunds Maskin AB har fått order från Skrotfrag i Oskarshamn

2013-09-12
» EMR har ingått samarbetsavtal med Gotlands Åkericentral

2013-08-14
» Iggesunds Maskin AB har fått order från Lundstams i Östersund

2013-08-12
» EMR investerar i återvinning av skogsbiprodukter för produktion av träflis

2013-07-17
» Hammar Groups kvittningsemission och byte av bolagskategori har registrerats av Bolagsverket

2013-06-27
» Iggesunds Maskin AB har ingått samarbetsavtal med Industriunderhåll

2013-05-27
» Hammar tar nya tag

Äldre pressmeddelanden (Hammar Invest)

2012-10-30
» Hammar Invest avser att förvärva miljöorienterad verksamhet

2012-10-29
» Diskussionen med finländska Jartek fortgår


Logtech AB

Logtech erbjuder timmer- och vedhanteringssystem med stor flexibilitet för maximal kundanpassning. Tillverkade för hög effektivitet, extrema påfrestningar och skarpa miljökrav. Dessutom tar Logtech totalansvar för alla leveranser.

Iggesunds Maskin AB

Iggesunds Maskin ("IMAB") är en modern mekanisk industri med en gedigen kunskap och en lång historia. Redan 1948 började IMAB med olika typer av mekaniska konstruktioner. Idag består IMAB:s saluförda sortiment främst av allehanda miljöorienterade produkter.

Expendable Metal Recycling Sweden AB

Expendable Metal Recycling Sweden ("EMR") återvinner och förädlar främst järn och andra metaller.

Hammar Group AB (publ)│ Box 7075 │ SE-103 87 STOCKHOLM